Meie koolist

Õppenõukogu


 

Õppenõukogu tegevused 2021/2022

29. sept

Õppenõukogu (14.20)

 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2021/22 õa

01. dets

Õppenõukogu (14.20)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • Esimese trimestri õppe- kasvatustöö kokkuvõte

 • Tugimeetmete määramine  õpiraskuste ilmnemisel ja nende tõhususe hindamine

 • Kooli raamatukogu 2020/2021 kogude komplekteerimise kooskõlastamine

23. märts

Õppenõukogu (14.20)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • II trimestri õppe -kasvatustöö kokkuvõte

 • Tugimeetmete määramine õpiraskuste ilmnemisel  ja tõhususe hindamine

09.juuni

Õppenõukogu (15.00)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • 1-8.klassi  õppetöö  lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, klassikursuse kordamine

 • Täiendavate õppetööde määramine

 • Õpilaste tunnustamine  kiituskirja , tunnustuskirjaga

 • Lapsevanemate tunnustamine  tänukirjaga

16. juuni

Õppenõukogu

 • Eelmise õppenõukogu  otsuste täitmine

 • 9.klassi põhikooli lõpetamine

 • 9.klassi lõpetamine kiituskirjaga,  kiituskirjaga üksikus õppeaines

 • Õppenõukogu liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused (5)

 • Üleminekuklasside õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi

aug

Õppenõukogu (12.00)

 • Üleminekuklasside õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi

 • Õppenõukogu sekretäri ja protokollija valimine

 • Kokkuvõte 2021/22 õppeaasta õppe – ja kasvatustegevuse tulemustest, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks, hinnang õppeaasta tööle

 • Uue õppeaasta eesmärkide kinnitamine

 

Õppenõukogu tegevused 2021/2022

29. sept

Õppenõukogu (14.20)

 • Kooli üldtööplaani kinnitamine 2021/22 õa

01. dets

Õppenõukogu (14.20)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • Esimese trimestri õppe- kasvatustöö kokkuvõte

 • Tugimeetmete määramine  õpiraskuste ilmnemisel ja nende tõhususe hindamine

 • Kooli raamatukogu 2020/2021 kogude komplekteerimise kooskõlastamine

23. märts

Õppenõukogu (14.20)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • II trimestri õppe -kasvatustöö kokkuvõte

 • Tugimeetmete määramine õpiraskuste ilmnemisel  ja tõhususe hindamine

09.juuni

Õppenõukogu (15.00)

 • Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine

 • 1-8.klassi  õppetöö  lõpetamine ja järgmisesse klassi üleviimine, klassikursuse kordamine

 • Täiendavate õppetööde määramine

 • Õpilaste tunnustamine  kiituskirja , tunnustuskirjaga

 • Lapsevanemate tunnustamine  tänukirjaga

16. juuni

Õppenõukogu

 • Eelmise õppenõukogu  otsuste täitmine

 • 9.klassi põhikooli lõpetamine

 • 9.klassi lõpetamine kiituskirjaga,  kiituskirjaga üksikus õppeaines

 • Õppenõukogu liikmete määramine, kes allkirjastavad lõputunnistused (5)

 • Üleminekuklasside õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi

aug

Õppenõukogu (12.00)

 • Üleminekuklasside õpilaste täiendavate õppetööde lõpetamine ja üleviimine järgmisesse klassi

 • Õppenõukogu sekretäri ja protokollija valimine

 • Kokkuvõte 2021/22 õppeaasta õppe – ja kasvatustegevuse tulemustest, ettepanekud õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks, hinnang õppeaasta tööle

 • Uue õppeaasta eesmärkide kinnitamine