2021/2022 õppeaasta tunniplaan


Klass

Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

  1.

1.

Eesti keel

Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Eesti keel Kodulugu
3. Muusika Õpioskus Muusika Kunst Matem.
4. Tööõpetus Keh. kasvatus Keh. kasvatus Keh. kasvatus Kunst
5.     Lepatriinu   Klassijuhataja
6.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

2.

1. Eesti keel Õpioskus Kunst Eesti keel Eesti keel
2. Muusika Matemaatika Eesti keel Eesti keel Tööõpetus
3. Eesti keel Keh. kasvatus Matemaatika Tööõpetus Keh. kasvatus
4. Keh. kasvatus Muusika Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika
5.   Eesti keel Lepatriinu Kodulugu Klassijuhatamine
6.       Inimeseõpetus  
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

3.

1. Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kunst
2. Inglise keel Eesti keel Õpioskus Matemaatika Inglise keel
3. Matemaatika Matemaatika Eesti keel Keh.kasvatus Tööõpetus
4. Matemaatika Inglise keel Eesti keel Tööõpetus Keh.kasvatus
5. Keh.kasvatus Muusika Lepatriinu Inimeseõpetus Klassijuhataja
6.   Kodulugu Muusika    
7.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

4.

1. Muusika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Eesti keel Eesti keel Kunst Matemaatika Matemaatika
3. Matemaatika Inglise keel Matemaatika Õpioskus Muusika
4. Inglise keel Loodusõpetus Loodusõpetus Kodulugu Inglise keel
5. Arvuti Keh.P/ Käsitöö Lepatriinu Keh.P/ ------ Klassijuhataja
6.   Keh. T / Tehnol.    -----/ Keh.T Keh.T/Õpiabi
7.         --- / Keh. P
8.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

5.

1. Matemaatika Kirjandus Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika
2. Eesti keel Matemaatika Kodulugu Kunst Inglise keel
3. Loodusõpetus Ajalugu Eesti keel Matem Inimeseõpetus
4. Muusika Tehn. /Käsitöö Kirjsndus Õpioskus Eesti keel
5. Inglise keel Tehn./ Käsitöö Inglise keel Inglise keel Klassijuhataja
6. Keh.P/Arv.T Keh.T /  Õpiabi Keh. P / --- Arv./ Keh.T Keh.T/---
7.         --- / Keh. P
8.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

6.

1. Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Kunst Vene keel
2. Matemaatika Tehnol./ ------- Matemaatika Kirjandus Loodusõpetus
3. Arvuti Tehn. / ------- Vene keel Vene keel Ajalugu
4. Inglise keel -------./ Käsitöö Inimeseõpetus Matemaatika Matemaatika
5. Loodusõpetus ------/ Käsitöö Eesti keel Eesti keel Klassuijuhataja
6. Muusika Ajalugu Kirjandus Keh.T./----- Keh.T/ ----
7.   Inglise keel   Inglise keel Ühiskonnaõpetus
8.   Keh.P/ -------   --------/Keh.P  
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

7.

1. Inglise keel Ajalugu Venekeel Vene keel Inglise keel
2. Loodusõpetus Tehn./ Käsitöö Geograafia Matemaatika Ajalugu
3. Eesti keel Tehn./ Käsitöö Loodusõpetus Bioloogia Matemaatika
4. Kirjandus Geograafia Kunst Eesti keel Muusika
5. Matemaatika Inglise keel Matemaatika Arvuti Klassijuhataja
6. Vene keel Matemaatika   Inimeseõpetus Kirjandus
7.   Keh. T  / ------   - -
8.   ---------/ Keh.P.   Keh.P/------ Keh.T/-----
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

8.

1. Geograafia Inimeseõpetus Eesti keel Keemia Ajalugu
2. Vene keel ------./ Käsitöö Vene keel Geograafia Matemaatika
3. Matemaatika ------/ Käsitöö Kunst Arvuti Vene keel
4. Füüsika Inglise keel Matemaatika Füüsika Bioloogia
5. Keemia Ajalugu Bioloogia Matemaatika Klassijuhataja
6. Eesti keel Kirjandus Inglise keel Muusika Inglise keel
7. Keh.P/------ Keh. T / Tehnol.   Keh.P./ ----- Kirjandus
8.   --------./  Tehnol.     Keh.T/----
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

9.

1. Keemia Käsitöö/ -------- Muusika Matemaatika Bioloogia
2. Füüsika Ajalugu Eesti keel Füüsika Vene keel
3. Inglise keel Matemaatika Matemaatika Kirjandus Inglise keel
4. Geograafia Ühiskonnaõpetus Vene keel Geograafia Ajalugu
5. Eesti keel Kirjandus Keemia Kunst Klassijuhataja
6. Matemaatika Inglise keel Bioloogia Vene keel Ühiskonnaõpetus
7. Keh.P./ ----- Keh. T / Tehn.   Keh.P/ ---- Matemaatika
8.         Keh.T/ -----

 

 

Klass

Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

  1.

1.

Eesti keel

Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika Eesti keel Kodulugu
3. Muusika Õpioskus Muusika Kunst Matem.
4. Tööõpetus Keh. kasvatus Keh. kasvatus Keh. kasvatus Kunst
5.     Lepatriinu   Klassijuhataja
6.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

2.

1. Eesti keel Õpioskus Kunst Eesti keel Eesti keel
2. Muusika Matemaatika Eesti keel Eesti keel Tööõpetus
3. Eesti keel Keh. kasvatus Matemaatika Tööõpetus Keh. kasvatus
4. Keh. kasvatus Muusika Loodusõpetus Matemaatika Matemaatika
5.   Eesti keel Lepatriinu Kodulugu Klassijuhatamine
6.       Inimeseõpetus  
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

3.

1. Loodusõpetus Eesti keel Eesti keel Eesti keel Kunst
2. Inglise keel Eesti keel Õpioskus Matemaatika Inglise keel
3. Matemaatika Matemaatika Eesti keel Keh.kasvatus Tööõpetus
4. Matemaatika Inglise keel Eesti keel Tööõpetus Keh.kasvatus
5. Keh.kasvatus Muusika Lepatriinu Inimeseõpetus Klassijuhataja
6.   Kodulugu Muusika    
7.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

4.

1. Muusika Eesti keel Eesti keel Eesti keel Eesti keel
2. Eesti keel Eesti keel Kunst Matemaatika Matemaatika
3. Matemaatika Inglise keel Matemaatika Õpioskus Muusika
4. Inglise keel Loodusõpetus Loodusõpetus Kodulugu Inglise keel
5. Arvuti Keh.P/ Käsitöö Lepatriinu Keh.P/ ------ Klassijuhataja
6.   Keh. T / Tehnol.    -----/ Keh.T Keh.T/Õpiabi
7.         --- / Keh. P
8.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

5.

1. Matemaatika Kirjandus Matemaatika Loodusõpetus Matemaatika
2. Eesti keel Matemaatika Kodulugu Kunst Inglise keel
3. Loodusõpetus Ajalugu Eesti keel Matem Inimeseõpetus
4. Muusika Tehn. /Käsitöö Kirjsndus Õpioskus Eesti keel
5. Inglise keel Tehn./ Käsitöö Inglise keel Inglise keel Klassijuhataja
6. Keh.P/Arv.T Keh.T /  Õpiabi Keh. P / --- Arv./ Keh.T Keh.T/---
7.         --- / Keh. P
8.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

6.

1. Eesti keel Matemaatika Loodusõpetus Kunst Vene keel
2. Matemaatika Tehnol./ ------- Matemaatika Kirjandus Loodusõpetus
3. Arvuti Tehn. / ------- Vene keel Vene keel Ajalugu
4. Inglise keel -------./ Käsitöö Inimeseõpetus Matemaatika Matemaatika
5. Loodusõpetus ------/ Käsitöö Eesti keel Eesti keel Klassuijuhataja
6. Muusika Ajalugu Kirjandus Keh.T./----- Keh.T/ ----
7.   Inglise keel   Inglise keel Ühiskonnaõpetus
8.   Keh.P/ -------   --------/Keh.P  
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

7.

1. Inglise keel Ajalugu Venekeel Vene keel Inglise keel
2. Loodusõpetus Tehn./ Käsitöö Geograafia Matemaatika Ajalugu
3. Eesti keel Tehn./ Käsitöö Loodusõpetus Bioloogia Matemaatika
4. Kirjandus Geograafia Kunst Eesti keel Muusika
5. Matemaatika Inglise keel Matemaatika Arvuti Klassijuhataja
6. Vene keel Matemaatika   Inimeseõpetus Kirjandus
7.   Keh. T  / ------   - -
8.   ---------/ Keh.P.   Keh.P/------ Keh.T/-----
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

8.

1. Geograafia Inimeseõpetus Eesti keel Keemia Ajalugu
2. Vene keel ------./ Käsitöö Vene keel Geograafia Matemaatika
3. Matemaatika ------/ Käsitöö Kunst Arvuti Vene keel
4. Füüsika Inglise keel Matemaatika Füüsika Bioloogia
5. Keemia Ajalugu Bioloogia Matemaatika Klassijuhataja
6. Eesti keel Kirjandus Inglise keel Muusika Inglise keel
7. Keh.P/------ Keh. T / Tehnol.   Keh.P./ ----- Kirjandus
8.   --------./  Tehnol.     Keh.T/----
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

9.

1. Keemia Käsitöö/ -------- Muusika Matemaatika Bioloogia
2. Füüsika Ajalugu Eesti keel Füüsika Vene keel
3. Inglise keel Matemaatika Matemaatika Kirjandus Inglise keel
4. Geograafia Ühiskonnaõpetus Vene keel Geograafia Ajalugu
5. Eesti keel Kirjandus Keemia Kunst Klassijuhataja
6. Matemaatika Inglise keel Bioloogia Vene keel Ühiskonnaõpetus
7. Keh.P./ ----- Keh. T / Tehn.   Keh.P/ ---- Matemaatika
8.         Keh.T/ -----