Meie koolist

Järelvalve


Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-  ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-  ja Teadusministeerium,  Munga 18, Tartu 50088,  telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe-  ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus-  ja Teadusministeerium,  Munga 18, Tartu 50088,  telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee.