Valikained

Valikkursuste loendid ja valimise põhimõtted

Muhu Põhikoolis on valikaineteks:

  • Õpioskus (1. - 5. klass)
  • Arvutiõpetus (4. - 8. klass)
  • Kodulugu (1. - 5. klass)

Valikainete valimise põhimõtted:

  • valikainete valiku teeb kool;
  • valikainete valikul on määravaks kvalifitseeritud spetsialisti olemasolu;
  • valikainete sisuline pool peab täiendama õpilase väärtus- ja sotsiaalpädevusi ja toetama aineõpet
  • võõrkeelte valiku otsustab direktor arvestades kooli  ja laste edasiõppimise võimalusi.
Avaldatud 17.05.2018. Viimati muudetud 11.09.2018.