Õppetöö

Karjäär


Kuhu edasi? Kuidas edasi?

Karjääriinfo

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove: www.innove.ee

Saaremaa Töötukassa nõustaja, infotöötaja: Maris Paomees.
maris.paomees@tootukassa.ee

Enesetestimine.

Kes ma olen? www.rajaleidja.ee/kesmaolen

Kelleks saada? Ametid.

Töömaailm ja ametikirjeldused: www.rajaleidja.ee/kelleks-saada

Õppimisvõimalused Saaremaal.

Saaremaa Gümnaasium
Orissaare Gümnaasium: www.oris.edu.ee
Kuressaare Ametikool: www.ametikool.ee
Erialad ja vastuvõtt: http://www.ametikool.ee/sisseastumine

Õppimisvõimalused Eestis.

Põhikooli lõpetaja: www.rajaleidja.ee/kusoppida
Haridus-ja Teadusministeerium, õppijale: www.hm.ee

Töötamisvõimalused noortele.

Töö, praktika ja vabatahtliku töö pakkumised noortele: www.stardiplats.ee

Tööinfo

Tööportaalid: www.cvkeskus.eewww.cv.ee
Vabatahtlik tegevus: www.vabatahtlikud.ee
Töötukassa koduleht: www.tootukassa.ee
Töötukassa tööotsijale: https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood

Kuhu edasi? Kuidas edasi?

Karjääriinfo

Elukestva Õppe Arendamise Sihtasutus Innove: www.innove.ee

Saaremaa Töötukassa nõustaja, infotöötaja: Maris Paomees.
maris.paomees@tootukassa.ee

Enesetestimine.

Kes ma olen? www.rajaleidja.ee/kesmaolen

Kelleks saada? Ametid.

Töömaailm ja ametikirjeldused: www.rajaleidja.ee/kelleks-saada

Õppimisvõimalused Saaremaal.

Saaremaa Gümnaasium
Orissaare Gümnaasium: www.oris.edu.ee
Kuressaare Ametikool: www.ametikool.ee
Erialad ja vastuvõtt: http://www.ametikool.ee/sisseastumine

Õppimisvõimalused Eestis.

Põhikooli lõpetaja: www.rajaleidja.ee/kusoppida
Haridus-ja Teadusministeerium, õppijale: www.hm.ee

Töötamisvõimalused noortele.

Töö, praktika ja vabatahtliku töö pakkumised noortele: www.stardiplats.ee

Tööinfo

Tööportaalid: www.cvkeskus.eewww.cv.ee
Vabatahtlik tegevus: www.vabatahtlikud.ee
Töötukassa koduleht: www.tootukassa.ee
Töötukassa tööotsijale: https://www.tootukassa.ee/content/otsin-tood