Õppetöö

Valikained

Valikkursuste loendid ja valimise põhimõtted


Muhu Põhikoolis on valikaineteks:

 • Õpioskus (1. - 5. klass)
 • Arvutiõpetus (4. - 8. klass)
 • Kodulugu (1. - 5. klass)

Valikainete valimise põhimõtted:

 • valikainete valiku teeb kool;
 • valikainete valikul on määravaks kvalifitseeritud spetsialisti olemasolu;
 • valikainete sisuline pool peab täiendama õpilase väärtus- ja sotsiaalpädevusi ja toetama aineõpet
 • võõrkeelte valiku otsustab direktor arvestades kooli  ja laste edasiõppimise võimalusi.

Muhu Põhikoolis on valikaineteks:

 • Õpioskus (1. - 5. klass)
 • Arvutiõpetus (4. - 8. klass)
 • Kodulugu (1. - 5. klass)

Valikainete valimise põhimõtted:

 • valikainete valiku teeb kool;
 • valikainete valikul on määravaks kvalifitseeritud spetsialisti olemasolu;
 • valikainete sisuline pool peab täiendama õpilase väärtus- ja sotsiaalpädevusi ja toetama aineõpet
 • võõrkeelte valiku otsustab direktor arvestades kooli  ja laste edasiõppimise võimalusi.