Vastuvõtu tingimused ja kord

 

ÕPILASE KOOLI VASTUVÕTMISE ÜLDISED TINGIMUSED JA KORD NING
KOOLIST VÄLJAARVAMISE KORD.


Kinnitatud Muhu Põhikooli direktori 03. mai. 2018.a. käskkirjaga nr. 4-3/58

 

Laadi alla Vastuvõtu tingimused ja kord