2023/2024 õppeaasta tunniplaan

Klass

Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

  1.

1.

Eesti k.

Eesti k. Eesti k. Eesti k. Eesti k.
2. Loodusõp. Tööõp. Muusika Eesti k. Keh.kasv.
3. Kunst Matem. Matem. Kunst Muusika
4. Kodulugu Õpioskus Keh.kasv. Matem. Klassijuh.
5. Keh.kasv.        
6.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

2.

1. Eesti k. Eesti k. Eesti k. Eesti k. Muusika
2. Eesti k. Matem. Tööõp. Eesti k. Eesti k.
3. Matem. Kunst Matem. Keh.kasv.. Õpioskus
4. Kunst Keh.kasv. Loodusõp. Matem. Keh.kasv.
5. Muusika Inimeseõp. Klassijuh. Kodulugu  
6.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

3.

1. Eesti k. Eesti k. Eesti k. Eesti k. Eesti k.
2. Eesti k. Matem. Inglise k. Matem. Matem.
3. Kunst Keh.kasv. Õpioskus Inglise k. Keh.kasv.
4. Keh.kasv. Kunst Matem. Loodusõp. Klassijuh.
5. Inimeseõp. Inglise k.   Tööõp. Muusika
6. Muusika     Kodulugu  
7.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

4.

1. Eesti k. Teh./Käsitöö Muusika Eesti k. Eesti k.
2. Arvuti Inglise k. Eesti k. Eesti k. Matem.
3. Inglise k. Eesti k. Inglise k. Matem. Loodusõp.
4. Matem. Matem. Kodulugu Klassijuh. Muusika
5. Loodusõp. Õpioskus Keh.P/---- Keh.P/---- -----/Keh.T
6. Keh.P/---- Kunst ----/Keh.T -----/Keh.T  
7.          
8.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

5.

1. Kodulugu Kirjandus Eest k. Eesti k. Inglise k.
2. Matem. Inglise k. Matem. Matem. Matem.
3. Eesti k. Matem. Muusika Kirjandus Õpioskus
4. Loodusõp. Inglise k. Kunst Inimeseõp. Loodusõp.
5. Inglise k. Ajalugu Keh.P/----- Keh.P/---- ----/Keh.T
6. Keh.P/---- Teh./Käsitöö ------/Keh.T -----/Keh.T Klassijuh.
7.   Teh./Käsitöö   Arvuti  
8.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

6.

1. Inglise k. Loodusõp. Loodusõp. Inimeseõp. Eesti k.
2. Vene/Itaalia Ajalugu Eesti k. Arvuti Vene/Itaalia
3. Muusika Kirjandus Vene/Itaalia Matem. Inglise k.
4. Matem. Matem. Matem. Klassijuh. Ajalugu
5. Eesti k. Kunst Inglise keel Kirjandus Matem.
6. Loodusõp. Käsitöö/Keh.P Keh.T/------ Keh.T/ Tehn. Ühiskonnaõp.
7. Keh.P/---- Käsitöö/----   ----/Tehn.  
8.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

7.

1. Bioloogia Ajalugu Vene (V) Vene (V) Ajalugu
2. Muusika Teh./Käsitöö Kunst Geograafia Klassijuh.
3. Loodusõp. Teh./Käsitöö Loodusõp. Inimeseõp. Matem.(E)
4. ARV./----- Geograafia Inglise k. ARV/Keh.P Kirjandus(M)
5. Vene(V) Matem.KI) Matem.(E) Inglise k. Inglise k
6. Matem. Kirjandus(M) Eesti (M) Matem(KI) ------/(M)
7. Eesti (M)  (L)----/Keh.P ___/Keh.T ----/Keh.T  
8.          
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

8.

1. Matem.(E) Matem. Kunst Matem. Geograafia
2. Eesti k. Geograafia Vene k. Vene k. Inimeseõp.
3. ARV(M) Ajalugu Matem. Füüsika Ajalugu
4. Vene (KI) Teh./Käsitöö Kirjandus Eesti k. Inglise k. (V)
5. Füüsika Teh./Käsitöö Muusika Bioloogia Kirjandus
6. Keemia Bioloogia Inglise k. Keemia Keh.P/---
7. -------(I) Inglise k. ----/Keh.T -----/Keh.T  
8. Keh.P/---- Klassijuh.      
Klass Tund Esmaspäev Teisipäev Kolmapäev Neljapäev Reede

9.

1. Füüsika Kunst Matem. Füüsika Matem.
2. Geograafia Matem. Geograafia Kirjandus Ajalugu
3. Vene k. Inglise k. Eesti k. Vene k. Bioloogia
4. Inglise k. Ajalugu Vene k. Matem Inglise k.
5. Matem. Muusika Bioloogia Keemia Ühiskonnaõp.
6. Eesti k. Ühiskonnaõp.   Klassijuh. Keh.P/---
7. Keemia Kirjandus ----/Keh.T ----/Keh.T  
8. Keh.P/--- Teh./Käsitöö      

 

Avaldatud 22.05.2018. Viimati muudetud 02.04.2024.